Logo

Location Доломит Томас уул уурхайн хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх нөлөөлөл